Tietoturvaseloste

Yhdistys on sitoutunut suojaamaan nykyisten ja potentiaalisten jäsentensä, toimintaan osallistuvien henkilöiden sekä verkkopalveluidensa käyttäjien yksityisyyttä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

  1. Yhteystiedot: Astanga Jooga Lappi ry, www.astangajoogalappi.net, astanga.lappi@gmail.com
  2. Yhteyshenkilö: hallituksen puheenjohtaja
  3. Käsiteltävät tiedot: Yhdistyksen jäseniltä kerättäviä tietoja ovat: Etu- ja sukunimi, kotipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Yhdistyksen tilaisuuksiin osallistuvista henkilöistä kerätään tyypillisesti seuraavia tietoja: Etu- ja sukunimi. Yhteystiedot ovat vapaaehtoisesti ilmoitettavia ja ne saa pyydettäessä poistettua jäsenrekisteristä. Edellä mainitut tiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Ilman em. tietoja emme voi ylläpitää jäsenyyttä tai toteuttaa tilaisuuksia, joihin osallistuvat jäsenet saavat osallistua jäsenhintaan.
  4. Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste: Käsittelemme tietoja seuraavia tarkoituksia varten: Jäsenyyssuhteen hoitaminen, kuten yhteyshenkilötietojen ylläpitäminen, tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta ja jäsenmaksut. Käsittelemme tällöin jäsenyyteen perustuvan asiallisen yhteyden (oikeutetun edun) perusteella. Jäsenrekisteriä käsittelee ja ylläpitää yhdistyksen toimihenkilö.
  5. Tietojen säilytysaika: Mikäli henkilö ei ole maksanut jäsenmaksuansa kolmeen vuoteen, poistamme yhteystiedot jäsenrekisteristä. Mikäli henkilö irtisanoo jäsenyytensä, hänen yhteystietonsa poistetaan jäsenrekisteristä ensi tilassa.
  6. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot: Jäsenrekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille.
  7. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn alla kuvatuin tavoin: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä myös oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.tietosuoja.fi
© 2018 Astangajooga Lappi ry
·
Varastotie 2, 96100 Rovaniemi (keltainen talo, 2 krs.)
·